Písecká 1114, 386 01 Strakonice, tel: 383387152

Bakteriologické vyšetření v chovech skotu      
- vyšetření sekčního a klinického materiálu
na přítomnost patogenních aerobních a anaerobních bakterií včetně stanovení citlivosti na antibiotika a sulfonamidy (sortiment ATB dle požadavku žadatele, nebo cíleně používaná antibiotika podle zjištěného patogena)
- vyšetření klinického materiálu (nosní, rektální a poševní výtěry, prepuciální výplašky,mléko, trus, stěry, seškraby)
- vyšetření sekčního materiálu (uhynulá, resp. utracená telata)
- vyšetření orgánů a tkání skotu odebraných na jatkách          

Parazitologické vyšetření
- diagnostika endoparazitů a ektoparazitů prasat ze sekčního a klinického materiálu s možností rozšíření diagnostiky na specializovaném, subdodavatelském pracovišti

Virogické vyšetření
- virologickou diagnostiku zajišťujeme na specializovaném pracovišti dle požadavků žadatele subdodavatelsky

Patologicko morfologické vyšetření
- patologicko-anatomická diagnostika sekčního materiálu, s možností zajištění histologického vyšetření na specializovaném pracovišti

Nabídka bakteriologického vyšetření v oblasti prvovýroby mléka a zdravotní problematiky mléčné žlázy

- mikrobiologické vyšetření mléka dojnic (směsné i čtvrťové vzorky mléka)

- bližší určení původců zánětu mléčné žlázy - bakterie, kvasinky, plísně, řasy (Prototheca zopfii)

- stanovení citlivosti na antibiotika

- bakteriologické vyšetření bazénových vzorků mléka

- bakteriologické vyšetření mléčných filtrů, resp. stěrů z mléčných filtrů (toto vyšetření umožňuje monitoring výskytu původců infekčních mastitid ve stádě)

- bakteriologické vyšetření stěrů z prostředí dojírny, včetně stěrů z kůže mléčné žlázy dojnice

- kontrola účinnosti dezinfekce

- depistáž k objasnění příčin zvýšeného množství somatických buněk

- pomoc při řešení zdravotní problematiky týkající se chorob mléčné žlázy

- mikrobiologický rozbor vody   

Konzultace

Laboratoř poskytuje kvalifikované konzultace z oblasti infekčních onemocnění. Na požádání zajistí v chovu odběr materiálu k diagnostickým účelům, s cílenou laboratorní diagnostikou a na základě výsledku vypracování analýzy epizootologické situace spolu s návrhem na další postup v prevenci a tlumení onemocnění. Laboratoř zajistí, v případě zájmu, další sledování chovu v průběhu tlumení infekčního onemocnění, včetně upřesnění a kontroly zvoleného postupu. Laboratoř nabízí možnost dodání odběrového materiálu a odvozu odebraných vzorků ke zpracování do laboratoře. 

Případné dotazy týkající se uvedené problematiky zodpoví:

Prof. MVDr. Karel Hejlíček, DrSc.,              tel.: 603594856

MVDr. Eva Nejedlá                                        tel.: 603563095

Ing. Anna Soukupová                                   tel.: 603234860

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one