Písecká 1114, 386 01 Strakonice, tel: 383387152

Bakteriologické vyšetření v chovech prasat

- vyšetření sekčního a klinického materiálu na přítomnost patogenních aerobních a anaerobních bakterií včetně stanovení citlivosti na antibiotika a sulfonamidy (sortiment ATB dle požadavku žadatele, nebo cíleně používaná antibiotika na zjištěného patogena)
- vyšetření klinického materiálu (nosní, rektální výtěry, poševní výtěry, mléko, trus, stěry, seškraby)
- vyšetření sekčního materiálu (uhynulá, resp. utracená zvířata)
     - selata všech věkových kategorií
     - prasnice včetně orgánů a tkání prasnic odebraných na jatkách
     - jatečná prasata  včetně kontroly zdravotního stavu na jatkách (např. patologicko anatomické posouzení plicní tkáně jatečných prasat s vyjádřením procentického zastoupení jednotlivých pat. anatomických změn a následným kultivačním určením patogenů)

Parazitologické vyšetření
- diagnostika endoparazitů a ektoparazitů prasat ze sekčního a klinického materiálu s možností rozšíření diagnostiky na specializovaném, subdodavatelském pracovišti

Virologické vyšetření
virologickou diagnostiku zajišťujeme na specializovaném pracovišti dle požadavků žadatele subdodavatelsky

Patologicko morfologické vyšetření
- patologicko-anatomická diagnostika sekčního materiálu, s možností zajištění histologického vyšetření na specializovaném pracovišti

Konzultace

Laboratoř poskytuje kvalifikované konzultace z oblasti infekčních onemocnění. Na požádání zajistí v chovu odběr materiálu k diagnostickým účelům, s cílenou laboratorní diagnostikou a na základě výsledku vypracování analýzy epizootologické situace, návrh na další postup v prevenci a tlumení onemocnění. Laboratoř zajistí, v případě zájmu, další sledování chovu v průběhu tlumení infekčního onemocnění, včetně upřesnění a kontroly zvoleného postupu. Laboratoř nabízí možnost dodání odběrového materiálu a odvozu odebraných vzorků ke zpracování do laboratoře

     

Případné dotazy týkající se uvedené problematiky zodpoví:

Prof. MVDr. Karel Hejlíček, DrSc.,              tel.: 603594856

MVDr.Eva Nejedlá                                         tel.: 603563095

Ing. Anna Soukupová                                   tel.: 603234860

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one