Písecká 1114, 386 01 Strakonice, tel: 383387152

Komplexní vyšetření v chovech drůbeže

a) kuřata chovaná k produkci masa

Bakteriologické vyšetření

- ke zjištění bakteriální kontaminace jednodenních kuřat (zejména Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus sp., Pseudomonas sp., Salmonella sp.) s následným cíleným stanovením citlivosti na antibiotika 

- ke zjištění účinnosti dezinfekce prostředí (haly po vyskladnění hejna), Enterobacteriaceae, na vyžádání Salmonella sp., příp. další

- dle požadavků chovatele možnost odborných konzultací v oblasti epizootologie a zooohygieny   

Virologické vyšetření  

- odběr krve k virologickému vyšetření

- virologickou diagnostiku laboratoř zajišťuje na specializovaném pracovišti dle požadavků žadatele subdodavatelsky

 Patologicko-morfologické vyšetření

- patologicko-anatomická diagnostika sekčního materiálu

 

            Naše akreditovaná veterinární laboratoř nabízí chovatelům vyšetření, která nejsou součástí Národního programu (znění programu je k dispozici na webových stránkách Státní veterinární správy  www.svscr.cz ). Jedná se o vyšetření jednodenních kuřat při naskladnění a to nejen na přítomnost salmonel, ale i ostatních možných bakteriálních původců onemocnění, včetně stanovení citlivosti na antibiotika a dále rutinní vyšetření účinnosti dezinfekce po vyskladnění, resp. před naskladněním kuřat.

              Doporučovaný postup, tj. vyšetření jednodenních kuřat při naskladnění a kontrola účinnosti dezinfekce mohou, podle našich dlouholetých zkušeností, minimalizovat výskyt salmonel v prostředí pro výkrm brojlerů. 

     

b) drůbež nosná a jejich produkty (vejce)

c) ostatní drůbež (husy, kachny, krůty)

d) holubi, exoti atd.  

Bakteriologické vyšetření

- ke zjištění bakteriální kontaminace, příčin zhoršení zdravotního stavu, příp. příčin zvýšeného úhynu v hejnu (zejména Escherichia coli, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Proteus sp., Pseudomonas sp., Salmonella sp.) s následným,cíleným stanovením citlivosti na antibiotika 

- ke zjištění účinnosti dezinfekce prostředí (Enterobacteriaceae, na vyžádání Salmonella sp., příp.další)

- dle požadavků chovatele možnost odborných konzultací v oblasti epizootologie a zooohygieny

Virologické vyšetření

- odběr krve k virologickému vyšetření

- virologickou diagnostiku laboratoř zajišťuje na specializovaném pracovišti dle požadavků žadatele subdodavatelsky

Parazitologické vyšetření 

- diagnostika ektoparazitů a endoparazitů

Patologicko morfologické vyšetření

- patologicko-anatomická diagnostika sekčního materiálu


e) klinický materiál  (trus, kloakální výtěry, stěry, seškraby apod.)

Bakteriologické vyšetření

- ke zjištění bakteriální kontaminace,  příčin zhoršení zdravotního stavu, příp. příčin zvýšeného úhynu v hejnu (zejména Escherichia coli, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Proteus sp., Pseudomonas sp., Salmonella sp.) s následným, cíleným stanovením citlivosti na antibiotika

Parazitologické vyšetření 

- diagnostika  endoparazitů a ektoparazitů

 

Konzultace

                Laboratoř poskytuje kvalifikované konzultace z oblasti infekčních onemocnění. Na požádání zajistí v chovu odběr materiálu k diagnostickým účelům s cílenou laboratorní diagnostikou a na základě výsledku vypracování analýzy epizootologické situace, návrh na další postup v prevenci a tlumení onemocnění. Laboratoř zajistí, v případě zájmu, další sledování chovu v průběhu tlumení infekčního onemocnění, včetně upřesnění a kontroly zvoleného postupu. Laboratoř nabízí možnost dodání odběrového materiálu a odvozu odebraných vzorků ke zpracování do laboratoře

     

Případné dotazy týkající se uvedené problematiky zodpoví:

Prof. MVDr. Karel Hejlíček, DrSc.,                  tel.: 603594856

MVDr.Eva Nejedlá                                             tel.: 603563095

Ing. Anna Soukupová                                       tel.: 603234860

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one