Písecká 1114, 386 01 Strakonice, tel: 383387152

                      Veterinární laboratoř, VEDIA s.r.o.

Vznikla 1. 4. 1992 privatizací Okresní veterinární laboratoře, jako „Ing. Soukupová Anna, veterinární laboratoř, VEDIA „

Okresní veterinární laboratoř byla laboratoř s dlouhodobou, patnáctiletou, působností na okresní úrovni.  

Od 1. 4. 2008 je registrována jako právnická osoba „Veterinární laboratoř, VEDIA s.r.o."

Od roku 1999 je naše laboratoř akreditovaným zkušebním subjektem akreditovaná Českým institutem pro akreditaci ČIA o.p.s.,s povolením používat název:

                                „Akreditovaná zkušební laboratoř"

1218 - Veterinární laboratoř, VEDIA s.r.o.
IČO: 28078578
Oddělení hygieny potravin
Osvědčení čj: 293/2017 z 19. 05. 2017, platnost do 19. 05. 2022
Předmět akreditace: Mikrobiologie potravin, krmiv a surovin pro jejich výrobu, stěrů z prostředí, sekčního a klinického materiálu


Od roku 1999 je naše laboratoř subjektem s povolením SVS ČR k provádění laboratorní veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být využívány pro účely státního veterinárního dozoru podle § 50 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.          

Od roku 2005 je naše laboratoř držitelem „Osvědčení veterinárního antibiotického střediska", uděleného Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one